EFC : คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 4-10 ปี

English for Children (EFC)

Learning English is so easy with Morty the young knight!

เด็กวัยนี้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพมากๆ ในระดับนี้หลักสูตรของมอร์ติเมอร์ อิงลิช คลับ กำหนดคลังศัพท์ที่เด็กควรเรียนรู้ไว้ 500 คำ

• การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจัดเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มละไม่เกิน 8 คน
• เรียนครั้งละ 50 นาที และเมื่อเรียนจบแต่ละระดับจะมี Demonstration Class ให้ผู้ปกครองทราบถึงความก้าวหน้าของนักเรียน ฝึกความกล้าแสดงออกและความมั่นใจ
• บรรยากาศในคลาสเรียนจะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน กระตือรือร้นและมีชีวิตชีวาจากเด็กๆ
• สื่อการสอนที่น่าสนใจเช่น Flash Card และ Activity Book จะดึงความสนใจเด็กๆให้รักการอ่าน เขียนและใช้แกรมม่าอย่างถูกต้อง
• เรียนรู้ผ่านกิจกรรม เกม เพลง บทสนทนาโต้ตอบและการเล่าเรื่อง-แน่นอนว่า เป็นภาษาอังกฤษ

คอร์สภาษาอังกฤษ English for Children (EFC) มีหลายระดับ เริ่มจากระดับ 1 เหมาะสมสำหรับ beginners หรือ นักเรียนที่ปรับระดับต่อมาจาก English for Minis (EFM)

Learning Objectives:

เรามุ่งมั่นให้บุตรหลานของท่านเรียนภาษาอย่างไม่เป็นทางการและด้วยความรู้สึกทั้งหมดผ่านเกม ร้องเพลง การเคลื่อนไหว การวาดภาพและเหนือสิ่งอื่นใด เน้นการทำความเข้าใจภาษาอังกฤษและการพูดอย่างอิสระ คำศัพท์จะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ แต่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเราใช้สื่อการเรียนการสอนและเกมจำนวนมากที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและเข้าใจเรื่องสั้นๆได้ เด็กเรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐานโดยไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากหรือต้องจำ และยิ่งเมื่อรวมเข้ากับเกมและการเคลื่อนไหวร่างกายที่เพิ่มเป็นพิเศษแล้ว ก็ยิ่งรู้สึกสนุกและชอบภาษาอังกฤษแบบไม่ต้องบังคับเรียนอีกต่อไป

การอ่านเขียนและหลักไวยากรณ์จะมีปรับเพิ่มตามอายุและระดับที่สูงขึ้นไป

 

Learning age: 4 – 10 year : สำหรับเด็กอายุ 4-10 ปี

หกปีแรกในชีวิตของเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการพัฒนาสมองของมนุษย์ ในช่วงเวลานี้การเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างเซลล์สมองแต่ละตัวจะถูกสร้างขึ้นในสมอง ยิ่งมีผลต่อเด็กเล็กมากเท่าไหร่ก็จะมีพัฒนาการที่มากขึ้นเท่านั้น การศึกษาได้พิสูจน์แล้วว่าการเรียนรู้ภาษาที่สองในยุคนี้มีผลต่อการพัฒนาและสติปัญญา

แต่แม้กระทั่งหลังจากอายุหกขวบภาษาที่สองยังคงสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายและเกือบจะไม่มีติดขัดเรื่องสำเนียง อย่างไรก็ตามความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายจะสูญหายไปอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ในช่วงต้นของวัยแรกรุ่น - ประมาณอายุ 11 ปี หากเด็กได้เรียนรู้ภาษาที่สองในช่วงก่อนวัยเรียนและชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีประโยชน์มากกับชีวิตวัยเด็ก หากระหว่างเรียนที่โรงเรียนเด็กได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างดี ก็จะสามารถเตรียมตัวสำหรับการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้นในอนาคตได้อย่างเรียบง่ายและผ่อนคลาย

 

Teaching Material : สื่อการเรียน

Set Level 1 ประกอบด้วย: หนังสือ Activity Books 4 เล่ม, Story Book 1 เล่ม, สมุดสติ๊กเกอร์ 1 เล่ม, Audio CD 1 แผ่น, กระเป๋า Mortimer English Club Bag สีเหลือง 1 ใบ

Set Level 2 ประกอบด้วย: หนังสือ Activity Books 4 เล่ม, Story Book 1 เล่ม, สมุดสติ๊กเกอร์ 1 เล่ม, Audio CD 1 แผ่น, กระเป๋า Mortimer English Club Bag สีเขียว 1 ใบ

ในระดับของ English for Children กำหนดคำศัพท์ให้เด็กเรียนรู้ไว้ 500 คำ

ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจและเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก ยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆจะคุ้นชินกับเพลงภาษาอังกฤษและคำศัพท์คล้องจองต่างๆที่เป็นที่นิยมในแบบฉบับของมอร์ติเมอร์จากการฟังซีดีของเรา

ในหนังสือนิทาน "Magic Chest" และ "Morty's Arrival" มีประสบการณ์การผจญภัยอันน่าหลงใหล เพื่อเสริมเด็ก ๆ ได้เรียนรู้การอ่านการเขียนและหลักเกณฑ์ของไวยากรณ์ให้ก้าวหน้าขึ้นด้วย

Click ชมผลลัพธการเรียนแบบยุโรป#1 

ที่ปลดล็อคเด็กไทยสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ