EFM : คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 2-4 ปี

English for Minis (EFM) : 

ปลดล็อคทักษะสื่อสาร พูด ฟัง ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก 2-4 ปี

เตรียมพร้อมเข้าเรียน Inter, รร. 2 ภาษา, EP

5 ความก้าวหน้าทางภาษาที่ลูกคุณจะได้รับจากคอร์ส EFM

ลูกเริ่ม พูด ฟัง สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเบื้องต้นได้(ตามบทเรียน) เห็นผลลัพธ์หลังจากมาเรียนสม่ำเสมอ 5 ครั้ง และเปิดฟัง CD ของมอร์ติเมอร์ที่ช่วยให้พูดเป็นประโยคได้ไว

ใช้ช่วงเวลาทองของลูกในช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ภาษา ฟัง พูด ออกเสียงอย่างเต็มประสิทธิภาพ จากบทเรียนมากกว่า 55 บทเรียนและ 49 กิจกรรม ที่ทำให้ลูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่วนซ้ำ

นิทาน ตัวละคร และการเรียนรู้แบบยุโรปที่สนุกสนาน ทำให้เด็กอยากเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มใจ สร้างความกล้าในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่รู้ตัว

พัฒนาทักษะการฟังภาษาไปพร้อมทักษะทางร่างกาย เรียนรู้แยกสีและขนาดของสิ่งของตามประหมวดหมู่ได้ผ่านกิจกรรม เกมส์ แฟลชการ์ดสำหรับเด็กเล็ก และการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรีแบบยุโรป

สร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษที่สนุก มีความสุข และพัฒนาอย่างต่อเนื่องสร้างใจรักในการเรียนรู้ภาษอังกฤษในระดับต่อไป

• การเรียนการสอนสำหรับเด็กวัยเรียนรู้ จัดเป็นกลุ่มเล็กไม่เกิน 8 คน
• เรียนครั้งละ 50 นาที
• บทเรียนที่สนุกสนานเต็มไปด้วยนิทาน กิจกรรม เกม เพลงและงานประดิษฐ์
• สื่อการสอนที่สร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์ ให้เด็กๆได้ลงมือทำพร้อมเรียนรู้จริงในแต่ละหัวข้อบทเรียน แต่ละครั้งไม่ซ้ำกัน
• แต่ละกิจกรรมการเรียนผ่าน Flash card และ Activity Book ที่ ออกแบบมาสอดคล้องกับประโยคและคำศัพท์ที่เด็กจะเรียนรู้ พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และความจำ memory
• แนวทางการสอนเน้นกระตุ้นการพูด ให้เด็กมีส่วนร่วม เน้น Listening & Speaking เป็นหลัก
• เนื่องจากยังอยู่ในช่วงพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ จะให้เด็กจับดินสอ สีในการระบายสี หรือจับอุปกรณ์ต่างๆมากกว่า Writing จึงยังไม่ได้เน้นมากนัก
• สอนโดยครูต่างชาติหรือครูไทยที่ผ่านการอบรมจากสถาบันภาษาอังกฤษ มอร์ติเมอร์ อิงลิช คลับและได้รับใบรับรอง

Learning Objectives: การเรียนรู้

ในช่วงแรกของการเรียนการสอนเราเน้นทำความเข้าใจภาษาและการพูดแต่ละประโยค เน้นให้เด็กเข้าใจความหมาย ขณะเดียวกันคำศัพท์จะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ แต่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับเด็กๆ การสอนพร้อมกับการ์ดรูปภาพและเกมรูปภาพที่เหมาะสมกับวัยหลายๆรูปแบบเพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ที่จะพูดประโยคสั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น  ด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษและเป็นเอกลักษณ์ของมอร์ติเมอร์ อิงลิช คลับ บุตรหลานของคุณจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษเสมือนเป็นภาษาแม่ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

Learning age: สำหรับเด็กอายุ 2 - 4 ปี 

เด็กที่มีอายุระหว่าง 2 ถึง 4 ปียังคงต้องเรียนรู้คำใหม่ในภาษาท้องถิ่น (ภาษาแม่) ประกอบกันไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่เรียนรู้สองภาษาเลย

เราควรให้โอกาสเด็ก ๆ ในยุคนี้เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสำเนียง

เมื่อเด็กเริ่มโตขึ้นการเรียนภาษาจะไม่ง่ายเหมือนในตอนแรก ๆ แต่ด้วยกิจกรรมและเกมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ รูปภาพที่แสดงถึงความรักและเรื่องราวสั้น ๆ ที่น่าสนใจ จะส่งเสริมให้บุตรหลานของคุณรักภาษาอังกฤษและใช้ได้ดีทั้งสองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ

Learning group : คลาสเรียนไม่เกิน 8 คน 

การสอนจัดเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มละไม่เกิน 8 คน

หากเด็กที่มาเข้าคลาสยังไม่เคยเข้าโรงเรียนหรือเรียนที่ใดมาก่อน เราแนะนำให้ผู้ปกครองท่านหนึ่งท่านใดเข้าไปในคลาสด้วยสักระยะหนึ่ง อาจจะ 2-3 ครั้ง

ทั้งนี้เพื่อให้เด็กปรับตัวได้ เมื่อเด็กอยู่ในคลาสได้เองแล้ว ผู้ปกครองรอด้านนอกให้เด็กร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ได้เต็มที่

Teaching material : สื่อการเรียนรู้

 • นักเรียนทุกคนจะได้รับเซทกระเป๋า Mortimer Student Bag ประกอบด้วย 
  • สมุดกิจกรรม Mortimer Activity 2 เล่ม
  • สมุดนิทาน Morty’s Kite Flight 1 เล่ม
  • สมุดระบายสี Coloring Pad 1 เล่ม
  • สมุดสติ๊กเกอร์เรียนรู้คำศัพท์ Mortimer’s Sticker Booklet 1 เล่ม
  • Mortimer Audio CD 2 แผ่น
  • กระเป๋า Mortimer English Club bag สีส้ม 1 ใบ

  ในคอร์สเรียน English for Minis หลักสูตรกำหนดคำศัพท์ที่เด็กควรได้เรียนรู้ไว้ประมาณ 300 คำ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจและเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก ยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆจะคุ้นชินกับเพลงภาษาอังกฤษและเพลงคำศัพท์คล้องจองต่างๆที่เป็นที่นิยมในแบบฉบับของมอร์ติเมอร์จากการฟังซีดีของเรา

  ไวยากรณ์หรือแกรมม่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาใช้โดยไม่ต้องท่องจำ แกรมม่าง่ายๆจะถูกรวมไว้ให้เรียนรู้อย่างสนุกสนานในบทเรียนและในหนังสือนิทาน "Morty's Kite Flight" เด็ก ๆ จะได้สัมผัสประสบการณ์การผจญภัยอันน่าหลงใหลและเต็มไปด้วยจินตนาการ

Click ชมผลลัพธการเรียนแบบยุโรป#1
ที่ปลดล็อคเด็กไทยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ