EFLO : ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก อายุ 1 – 2 ปี

English for Little Ones (EFLO)
เด็กเล็ก 1-2 ปี ซึมซับภาษาอังกฤษได้ไวผ่านนิทานและบทเพลงสำหรับเด็ก

5 พัฒนาการทางภาษาที่ลูกคุณจะได้รับจากคอร์ส (EFLO)

ลูกซึมซับเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้เร็วผ่านสื่อแฟลชการ์ดภาพสำหรับเด็กด้วยสมองซีกขวา นิทานและตัวละครที่เด็กๆทั่วโลกชื่นชอบ จูงใจให้เด็กอยากเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ

ด้วยนักเรียนจำกัดไม่เกิน 4 คนต่อคลาส เด็กได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงทุกครั้งตลอด 50 นาทีและไม่มีการเปิดสื่ออีเลคทรอนิคส์ในคลาส

กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ภาษา เช่น งานประดิษฐ์ การใช้สี และ บทเพลงกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรีแบบยุโรป

ผู้ปกครองไว้วางใจทีชเชอร์ให้ดูแลการสอนลูกได้อย่างมั่นใจ ทุกคนผ่านการอบรมและได้ใบประกาศนียบัตรรับรองการสอนในหลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก เนื้อหาที่ต่อเนื่อง เรียนรู้เพิ่มเติมในทุกครั้ง

สื่อเสริมพัฒนาการภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยที่เรียนรู้ภาษาได้ดีที่สุด ซีดีบทเพลงแสนสนุกและไพเราะลิขสิทธิ์เฉพาะของมอร์ติเมอร์ (ไม่มีภาพ) ที่สามารถเปืดให้ลูกซึบซับภาษาอังกฤษได้ในทุกที่

 

• สอนโดยครูต่างชาติหรือครูไทยที่ผ่านการอบรมจากสถาบันภาษาอังกฤษ มอร์ติเมอร์ อิงลิช คลับและได้รับใบรับรอง
• สื่อการสอนเน้นภาพที่มีสีสันสวยงามและดึงดูดความสนใจเด็กๆ
• เด็กทุกคนสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษจากทางบ้านมาก่อน
• แนะนำให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมในคลาสเรียนด้วย 1 ท่าน
(ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้ แต่เด็กในวัยนี้ยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จำเป็นต้องมีผู้ปกครองอยู่ในคลาสด้วย)

Learning Objectives: การเรียนรู้

เราเรียกความสนใจจากเด็กด้วยบทสนทนาภาษาอังกฤษอันเรียบง่าย ผ่านกิจกรรม เพลง ภาพวาด จินตนาการและเกมจะสามารถพูดภาษาอื่นได้ เราต้องเข้าใจก่อน - นั่นคือสิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้กับมอร์ติเมอร์: มีความเข้าใจแล้วจึงพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษของเรา เราจะส่งเสริมให้บุตรหลานของคุณสนุกกับการใช้ภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกับการใช้ภาษาแม่ของพวกเขาเลยทีเดียว

Learning age: เหมาะสมกับเด็กอายุ 1 -2 ปี

เด็กเล็กมีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษาอื่นคือช่วง 3 ขวบปีแรก - และเป็นระยะของการเรียนรู้ภาษาแม่ไปด้วย

อย่าเป็นกังวลหากบุตรหลานยังไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มแรกที่เรียน ในวัยนี้เด็ก มีความสามารถในการเรียนรู้ทุกภาษา และปรับตัวได้เร็วมาก ไม่ช้าก็เร็วจะเริ่มพูดตามธรรมชาติและด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง

Learning group: ห้องเรียนเด็ก 4-5 คนพร้อมผู้ปกครอง ครอบครัวละ 1 ท่าน

คลาสเรียนเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มละไม่เกิน 6 คน โดยให้ผู้ปกครองเข้าด้วยครอบครัวละ 1 ท่าน เด็กในวัยนี้ยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จะเป็นการดีกว่าถ้ามีผู้ปกครองเข้าไปดูแลใกล้ชิด และได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของบุตรหลานด้วย

Teaching material : สื่อการเรียนรู้

นักเรียนทุกคนจะมีเซทกระเป๋า Mortimer Student Bag ประกอบด้วย

• สมุดกิจกรรม 3 เล่ม
• สมุดระบายสี 1 เล่ม
• Audio CD 1 แผ่น
• กระเป๋า Mortimer Bag (สีแดง)

ในคอร์สเรียน English for Little Ones หลักสูตรกำหนดคำศัพท์ที่เด็กควรได้เรียนรู้ไว้ประมาณ 300 คำ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจและเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก ยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆจะคุ้นชินกับเพลงเด็กและเพลงคำศัพท์คล้องจองต่างๆที่เป็นที่นิยมในแบบฉบับของมอร์ติเมอร์จากการฟังซีดีของเรา

Click ชมผลลัพธการเรียนแบบยุโรป#1 

ที่ปลดล็อคเด็กไทยสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ